Staatscourant 2009, 20066: Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2002 (Stcrt. 106) en het besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de implementatie van…

Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2002 (Stcrt. 106) en het besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG/ 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG

Gepubliceerd op: 23-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht