Staatscourant 2009, 20086: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2009, nr. IVV/FB/09/27761, tot wijziging van de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en Bbz 2004, de Regeling…

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2009, nr. IVV/FB/09/27761, tot wijziging van de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en Bbz 2004, de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK, de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, de Regeling terugvordering geringe bedragen, de Regeling WWB en WIJ, de Beleidsregels financieel maatregelenbeleid IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK, de Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008 in verband met de bundeling van een aantal uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten en enkele andere financieringsaangelegenheden

Gepubliceerd op: 23-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht