Staatscourant 2009, 20161: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Bloemendetailhandel inzake…

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gespecialiseerde Bloemendetailhandel inzake Sociaal Fonds

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht