Staatscourant 2009, 20164: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de agrarische en…

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de agrarische en aanverwante sectoren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht