Staatscourant 2009, 20166: Bekendmaking in het kader van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf

Bekendmaking in het kader van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk in het Slagersbedrijf

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht