Staatscourant 2009, 20180: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2009, nr. WJZ/9230119, tot vaststelling van de inhoudelijke -en vormvereisten aan de lijst tot verificatie van certificatiedienstverleners die…

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2009, nr. WJZ/9230119, tot vaststelling van de inhoudelijke -en vormvereisten aan de lijst tot verificatie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aan het publiek aanbieden of afgeven, alsmede tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem (Regeling vertrouwenslijst)

Gepubliceerd op: 24-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht