Staatscourant 2009, 20261: Regeling van de voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen, van 7 december 2009, nr. 2009/12/07 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de secretaris van het College…

Regeling van de voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen, van 7 december 2009, nr. 2009/12/07 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het bureau van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen betreffen (Ondermandaatregeling beheer bureau NRGD)

Gepubliceerd op: 31-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht