Staatscourant 2009, 20364: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009, nr. IVV/I/2009/28442, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. IVV/I/2009/7428…

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009, nr. IVV/I/2009/28442, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. IVV/I/2009/7428, tot buiten toepassing verklaring van artikel 1, onderdeel f, van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren bij deeltijd WW tot behoud van vakkrachten in verband met wijziging van de sluitingsdatum

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht