Staatscourant 2009, 20487: Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 75400, houdende wijziging van het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV, onder meer ter instelling van de regiegroep Natuur- en Milieu…

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 75400, houdende wijziging van het Instellingsbesluit kennisgroepen LNV, onder meer ter instelling van de regiegroep Natuur- en Milieu-educatie en Leren voor Duurzame Ontwikkeling en intrekking van enkele regelingen

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht