Staatscourant 2009, 20798: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel inzake Sociaal Fonds

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel inzake Sociaal Fonds

Gepubliceerd op: 28-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht