Staatscourant 2009, 20823: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Arbeid en Gezondheid voor de Zoetwarenindustrie

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Arbeid en Gezondheid voor de Zoetwarenindustrie

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht