Staatscourant 2009, 34: BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 16 FEBRUARI 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK IN HET SLAGERSBEDRIJF

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 16 FEBRUARI 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK IN HET SLAGERSBEDRIJF

Gepubliceerd op: 19-02-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht