Staatscourant 2009, 43: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2009, nr. SIOD/2009/2773, houdende de toedeling van taken en de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur van de Sociale…

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2009, nr. SIOD/2009/2773, houdende de toedeling van taken en de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2009)

Gepubliceerd op: 04-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht