Staatscourant 2009, 49: Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2009, nr. RB200912759, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch…

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2009, nr. RB200912759, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer)

Gepubliceerd op: 12-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht