Staatscourant 2009, 49: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2009, nr. DGM/K&L2009016588, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen …

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2009, nr. DGM/K&L2009016588, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen (wijziging percentage emissie van deeltjes zware voertuigen)

Gepubliceerd op: 12-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht