Staatscourant 2009, 54: BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 17 MAART 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DETAILHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 17 MAART 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DETAILHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

Gepubliceerd op: 19-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht