Staatscourant 2009, 54: Besluiten tot wijziging c.q. instelling van de beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998; Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’, ‘Noordzeekustzone’, ‘Duinen Ameland’, ‘Lauwersmeer’ en …

Besluiten tot wijziging c.q. instelling van de beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998; Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’, ‘Noordzeekustzone’, ‘Duinen Ameland’, ‘Lauwersmeer’ en ‘IJsselmeer’

Gepubliceerd op: 19-03-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht