Staatscourant 2017, 50264: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Offshore Catering

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2017 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Offshore Catering

Gepubliceerd op: 02-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht