Staatscourant 2017, 53429: Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees…

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Gepubliceerd op: 19-09-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht