Staatscourant 2017, 55495: Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding…

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

Gepubliceerd op: 04-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht