Staatscourant 2017, 57059: Kennisgeving van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gepubliceerd op: 04-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht