Staatscourant 2017, 57618: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Loevesteinse Randweg, Schiphol, Schiphol Nederland B.V., het voornemen tot het wijzigen van bestemming rijbanen (OV-tunnel) op de kadastrale sectie AI, perceelnummer…

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Loevesteinse Randweg, Schiphol, Schiphol Nederland B.V., het voornemen tot het wijzigen van bestemming rijbanen (OV-tunnel) op de kadastrale sectie AI, perceelnummer 837 te Haarlemmermeer (aspect RO), zaak 2247970, OLO-nummer: 2619363.

Gepubliceerd op: 06-10-2017


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht