Staatssecretaris beantwoordt vragen over de status van de anbi


Samenvatting

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt, mede namens de minister van Justitie, Tweede Kamervragen over de status algemeen nut beogende instelling (anbi).

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Haarlem (3 december 2008, nr. 08/04342, NTFR 2009/385). In de antwoorden volgt de staatssecretaris de lijn van de antwoorden van eerdere Kamervragen over deze uitspraak. Deze antwoorden namen wij op in NTFR 2009/415.

Nieuwe regelgeving

Vragen van de leden Omtzigt en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Justitie over de status Algemeen Nut Beogende Instelling.

(Ingezonden 10 februari 2009)

Vraag 1

Kent u het artikel ‘Fiscus geeft extremisten geld terug’ en de uitspraak van de rechtbank Haarlem waaraan in dit artikel wordt gerefereerd?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Deelt u de mening dat een stichting, die mensen faciliteert om radarinstallaties te vernielen, treinverkeer onmogelijk te maken, cockpits kapot te slaan, niet aangemerkt kan worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Indien u wel vindt dat dit het algemeen nut beoogt, kunt u dan een definitie geven van algemeen nut?

Antwoord

Ja. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Aanvragen om als ANBI te worden aangemerkt worden bij de Belastingdienst ingediend. De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht