Staatssteunonderzoek naar Luxemburgse convertible zero interest loans


Samenvatting

Op 19 september 2016 opende de Europese Commissie (EC) een diepgaand onderzoek naar mogelijke staatssteun verleend door Luxemburg aan het energiebedrijf GDF Suez (nu: Engie). Het onderzoek betreft een aantal tax rulings die in de periode vanaf 2008 aan het bedrijf zijn verstrekt door de Luxemburgse fiscus. Deze rulings gaan over de fiscale behandeling van bepaalde financiële instrumenten binnen de Luxemburgse GDF Suez-groep (zogeheten ‘convertible zero interest loans’). Deze instrumenten worden op het niveau van de Luxemburgse verstrekker van het instrument aangemerkt als eigen vermogen en bij de Luxemburgse ontvanger als vreemd vermogen. Gevolg is dat de betalingen (dus: de ‘rente’) door de ontvanger van het instrument aftrekbaar zijn, maar niet belast bij de verstrekker van het instrument. Er is met andere woorden sprake van een hybride situatie binnen de Luxemburgse belastingjurisdictie. De EC gaat onderzoeken of Luxemburg met deze ‘inconsistente behandeling’ staatssteun heeft verstrekt aan de GDF Suez-groep. Het algemene belastingstelsel van Luxemburg staat niet ter discussie. Dit onderzoek moet gezien worden tegen de achtergrond van het eerdere werk van de EC op het vlak van fiscale staatssteun en tax rulings (onder andere bij Apple, Starbucks en McDonalds).

Commentaar

De Europese Commissie (EC) heeft een onderzoek geopend naar een aantal Luxemburgse tax rulings toegekend aan het energiebedrijf Engie. Omdat het op dit moment slechts gaat om een persbericht, houd ik mijn opmerkingen kort.

De onderhavige tax rulings hebben betrekking op het gebruik van zogeheten ‘convertible zero interest loans’. Kenmerkend aan deze instrumenten – ik baseer mij op het persbericht – is dat zij binnen de Luxemburgse fiscale jurisdictie…

Verder lezen
Terug naar overzicht