Stapelen van personenvennootschappen (2001.44.2324)


In de praktijk komt het regelmatig voor dat een personenvennootschap vennoot is in een andere personenvennootschap (ND 99.29.3295). Fiscaalrechtelijk is dit recentelijk het stapelen van personenvennootschappen genoemd. In casu wordt getracht, mede aan de hand van enige rechtsvergelijkende excursies naar Duitsland, Zwitserland en Engeland, de vraag te beantwoorden of dit juridisch wel geoorloofd is en zo ja welke gevolgen daaraan zijn verbonden. De auteur zet de argumenten voor en tegen geoorloofdheid uiteen en concludeert dat de wet zich daartegen niet verzet en dat de…

Verder lezen