Stappenplan voor het schenken van certificaten (2002.03.3013)


Er zijn vele varianten waarop ouders hun vermogen kunnen schenken aan de kinderen, terwijl zij de zeggenschap over het vermogen behouden (zie voor een overzicht ND 01.13.3091). Het schenken van certificaten mag hierbij niet onbesproken blijven. Het voordeel van deze relatief onbekende mogelijkheid komt vooral naar voren als de ouders vermogen bezitten dat niet kan worden verdeeld (bijvoorbeeld een waardevol kunstobject) of waarvan een verdeling niet gewenst is (bijvoorbeeld een effectenportefeuille of een onderneming). Door vermogen te certificeren wordt een splitsing aangebracht tussen…

Verder lezen