Statuten buiten beschouwing bij verkoop van lidmaatschapsrecht in een coöperatie


ING heeft beslag gelegd op het lidmaatschap van X in een coöperatie en wil dit executoriaal gaan verkopen. De statuten van de coöperatie bepalen dat daarvoor toestemming van het bestuur nodig is en dat niet aan een derde mag worden verkocht. De rechtbank oordeelt dat ING de betreffende statutaire bepalingen buiten beschouwing mag laten, voor zover ze de executoriale verkoop onmogelijk maken.

Achtergrond
ING heeft een vordering op X uit hoofde van een geldlening. Omdat X zijn verplichtingen niet nakomt legt ING beslag op het lidmaatschap van X in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht