Stelselmatige observatie door gebruik peilbaken?


De rechtbank verwerpt het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting na het inzetten van een peilbaken op de auto van verdachte. Er is geen sprake van stelselmatige observatie, nu de met de observatie samenhangende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte als zo beperkt kan worden beschouwd dat de algemene taakomschrijving van opsporingsambtenaren uit artikel 3 Politiewet, daarvoor voldoende legitimatie biedt.

De feiten
Verdachte staat voor de Rechtbank Noord-Holland terecht op verdenking van het wegnemen van gereedschap uit een auto en een poging daartoe. De officier van justitie acht de…

Verder lezen
Terug naar overzicht