Stemmen op afstand en de electronische snelweg (2000.03.2023)


Wetsvoorstel 26668 (zie Notafax 1999, nr 202) stelt NV’s in staat een registratiedatum te bepalen voor de uitoefening van vergader- en stemrechten. De situatie op die datum is dan beslissend. Mutaties in het aandeelhouderschap nadien hebben geen invloed op de vraag wie vergader- en stemrechten hebben. De Memorie van Toelichting beschrijft hoe zowel voor de informatieverschaffing door de NV als voor het afgeven van volmachten door de aandeelhouders gebruik kan worden gemaakt van het Communicatiekanaal Aandeelhouders. Doel is om op deze wijze stemmen op…

Verder lezen