Stemrecht certificaathouders beursgenoteerde vennootschappen (2002.15.2100)


Centraal in deze bijdrage staat de toekenning van stemrecht door het administratiekantoor aan de houders van certificaten van aandelen. In navolging van de Commissie Corporate Governance is gekozen voor de weg van de volmacht. Volgens het voorgestelde art. 2:118a kunnen houders van bewilligde certificaten in beginsel aanspraak maken op een volmacht, indien die certificaten aan een effectenbeurs zijn genoteerd. Die volmacht geldt steeds voor één vergadering, heeft een blanco karakter en heeft privatieve werking. Aangegeven wordt wanneer het administratiekantoor het verzoek tot volmachtverlening kan weigeren, …

Verder lezen