Stemrecht voor certificaathouders in beursvennootschappen? (1999.23.2225)


Naar aanleiding van de door de Commissie Corporate Governance ontwikkelde gedachten heeft een aantal Nederlandse beursvennootschappen de Administratiekantoren verzocht om tot een systeem van volmachtverlening aan certificaathouders te komen. De auteur vraagt zich af of de gemiddelde certificaathouder hier in concreto veel aan heeft. Wel wordt door de volmachtverlening aan de kapitaalverschaffers een positief signaal gegeven. Of door de volmachtverlening een wijziging in de machtsverhouding optreedt, is volgens de auteur zeer de vraag. Zouden certificaathouders altijd stemrecht hebben dan is het omslagpunt bereikt en wordt de zin van de certificering…

Verder lezen