Steun voor wet bedrijfsarts, VVD tegen


De VVD keert zich tegen kabinetsplannen om de positie van de bedrijfsarts te verbeteren. Desalniettemin kan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de stemming rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.         

Dat bleek op 7 september jl. tijdens een debat over de vernieuwde Arbowet. Asscher neemt met dat wetsvoorstel een aantal maatregelen om de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts te verbeteren. Van alle vijf deelnemende partijen spraken PvdA, SP, CDA en D66 steun uit voor het voorstel. Dat is genoeg voor een meerderheid als er op 13 september a.s over het wetsvoorstel gestemd wordt.

Preventie
Op verzoek van de SP komt er in het wetsvoorstel meer aandacht voor preventie. Asscher regelt in de wetswijziging dat er een verplicht basiscontract komt voor de relatie tussen werkgever en bedrijfsarts. De SP wil dat in dat basiscontract ook komt te staan dat de bedrijfsarts het bedrijf moet adviseren over preventie. Asscher toonde zich positief over het amendement.

Daarmee komt de minister tegemoet aan kritiek die ook vanuit de vakbeweging en de bedrijfsartsen zelf werd geuit. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zei eerder in SC dat preventie in de nieuwe Arbowet ‘heel mager uitgewerkt’ was.

Beroepsziekte
SP en PvdA willen ook dat de bedrijfsarts de plicht krijgt om een beroepsziekte te melden bij de werkgever. Die moet vervolgens een melding doen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het idee daarachter is dat wanneer een werkgever weet welke bedrijfsziektes er op de werkvloer ontstaan, hij ook gerichter aan preventie kan doen. Asscher ziet er niets in. De plicht om beroepsziekten te melden lag al eerder bij de werkgever.

Toen, zei de minister, bleek dat werkgevers beroepsziekten veel minder vaak meldden dan de bedrijfsarts dat nu doet, onder meer uit angst voor boetes. Daarnaast komt de privacy van werknemers ‘ernstig in het geding’ wanneer de bedrijfsarts gegevens over de zieke werknemer doorspeelt aan diens werkgever. De kwestie zorgt voor een dilemma in de Kamer. Ook D66 wil dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om de werkgever bewuster te laten worden van beroepsziekten.

Second opinion
In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet wordt verder nog geregeld dat werknemers in bijna alle gevallen een second opinion mogen aanvragen. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker in het bedrijf versterkt.

Bron: www.sconline.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht