Stichting heeft onrechtmatig de onderhandelingen afgebroken


In hun samenwerkingsovereenkomst verplichten partijen zich om te goeder trouw met elkaar te onderhandelen om op basis daarvan tot een realisatieovereenkomst te komen. De vraag die aan het hof voorligt, is of de onderhandelingen over het nieuwbouwproject onrechtmatig zijn afgebroken.

Stichting S en projectontwikkelaar A hebben gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een cultuurcentrum, waarin verschillende maatschappelijke organisaties gezamenlijk zijn gehuisvest. Op de locatie moeten tevens 46 huurwoningen en 61 koopwoningen worden gerealiseerd. Na goedkeuring van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad, tekenen de verschillende betrokken partijen…

Verder lezen
Terug naar overzicht