Stichting kon geen beroep doen op interne reorganisatievrijstelling (2011.27.3001)


X, een stichting particulier fonds naar Antilliaans recht, heeft certificaten van aandelen in een onroerendezaaklichaam verkregen van een kleindochtervennootschap. In geschil is of X zich voor de overdrachtsbelasting kan beroepen op de reorganisatievrijstelling (art. 15.1.h WBR). De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is, omdat de stichting niet tot het concern behoort. Ook kan in casu geen beroep worden gedaan op de resolutie van 7 maart 1989, nr. IB87, V-N 1989/1590.29 (…

Verder lezen
Terug naar overzicht