Stichting is publieke kerkelijke rechtspersoon (2013.50.2008)


De stichting Het Roomsch Catholiek Maagdenhuis (S) is in 1570 opgericht. De statuten van S, voor het eerst opgesteld in 1959, zijn het laatst gewijzigd in 1983. De in 2001 als bischop aangetreden B benoemt een nieuw bestuur van S, stellende dat het zittende bestuur niet rechtgeldig was benoemd omdat hij de benoeming niet zoals de statuten eisen had bekrachtigd. B vordert veroordeling van S tot medewerking aan inschrijving van S in het handelsregister als zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap, veroordeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht