Stichting Vanboeijen onder verscherpt toezicht


De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft Stichting Vanboeijen in Assen voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Deze stichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De bestuurlijke onrust - die eind 2015 via de media naar buiten kwam - en diverse meldingen van medewerkers, de cliëntenraad en de medezeggenschapsraad vormde voor de Inspectie een belangrijke aanleiding om de stichting nauw te volgen. Uit het rapport van de Inspectie valt op te maken dat diverse belangrijke thema’s die te maken hebben met kwaliteit en veiligheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht