Stichting voldoet niet aan vereisten voor instellen collectieve actie


Stichting Taxibelang stelt een collectieve actie in tegen de gemeente ten behoeve van taxichauffeurs in Eindhoven. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Stichting niet voldoet aan de vereisten van artikel 3:305a BW en verklaart haar niet-ontvankelijk.

Achtergrond
Recent zijn in Eindhoven de door de gemeente vastgestelde Taxiverordening en het Uitvoeringsbesluit Taxiverordening in werking getreden. De Verordening verbiedt het aanbieden van opstapvervoer op de openbare weg in Eindhoven, tenzij de chauffeur is aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Om als TTO te worden aangemerkt moet een…

Verder lezen
Terug naar overzicht