Stiefkinderen zijn bij ontvangen van toeslagen gelijk aan eigen kinderen


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 1 juli jl. geoordeeld dat stiefkinderen moeten worden gelijkgesteld aan eigen kinderen bij de uitleg van het begrip 'partner' in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Dit is van belang bij het bepalen of er recht bestaat op een toeslag of niet. Weliswaar worden stiefkinderen en eigen kinderen in de wet niet uitdrukkelijk gelijkgesteld, maar naar het oordeel van de RvS heeft de wetgever niet beoogd tussen hen een onderscheid te maken.

Casus
In…

Verder lezen
Terug naar overzicht