Stille vennoot verwijtbaar niet stil


Op 15 juni 1997 is de commanditaire vennootschap 'CV Kleine Jongen' opgericht met als handelsnaam 'Café The Place'. V is commanditaire vennoot van de CV. In 1998 zijn aan de CV drie belastingaanslagen opgelegd, die zij niet heeft betaald.

De Ontvanger stelt V als commandiet aansprakelijk voor die aanslagen op grond van artikel 20 jo artikel 21 WvK, omdat hij meent dat V binnen de CV beheersdaden heeft verricht. Uit verklaringen van beherend vennoot J blijkt dat V de aangiften loonbelasting en premie volksverzekeringen en omzetbelasting…

Verder lezen