Stopzetting parate executie afgewezen


X vordert in kort geding stopzetting van executie door Propertize. De voorzieningenrechter wijst dit af en stelt dat opeising van de betreffende geldleningen door executie is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid noch misbruik van recht oplevert.

Achtergrond
Propertize heeft aan X vastgoedkredieten verstrekt. De leningen hebben alle verschillende looptijden. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van X voortvloeiende uit de kredietovereenkomsten, heeft X bij aktes van 1 september 2006, 18 september 2007 en 16 januari 2008 hypotheekrechten verstrekt ten behoeve van Propertize op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht