Straalcabine is geen bestanddeel; wel retentie voor de schade van wegneming


K least van ING Lease een straalcabine en plaatst deze in zijn bedrijfshal. Daarvoor worden gaten in het dak en de muur van de bedrijfshal gemaakt alsmede afzuigkanalen in de vloer. K verkoopt de bedrijfshal aan H, waarna hij deze onmiddellijk weer van H huurt. K gaat failliet. H verkoopt de bedrijfshal.

De curator van K verneemt van ING Lease dat zij geen eigendomsrechten op de cabine doet gelden. De curator verkoopt de straalcabine aan P, die terstond begint met demontage en afvoer. H ontzegt P…

Verder lezen