Verkeersstrafrecht

Het verkeersstrafrecht is onderdeel van het verkeersrecht en het strafrecht. Het omvat een aantal regels waar personen in het verkeer zich aan moeten houden. 

Wanneer een verkeersdeelnemer deze regels overtreedt ofwel een strafbaar feit pleegt, zoals rijden onder invloed het plegen van een snelheidsovertreding of het veroozaken van een verkeersongeval met ernstig letsel tot gevolg, wordt deze verdachte in een strafzaak. Het verkeersstrafrecht kan straffen opleggen zoals bijvoorbeeld het rijbewijs invorderen. 

Belangrijke thema’s in het verkeersstrafrecht

Verkeersmisdrijven zijn ernstigere zaken dan overtredingen. Tot verkeersmisdrijven wordt gerekend: rijden onder invloed van alcohol, rijden zonder geldig rijbewijs, verlaten van een plaats van ongeval, schuld aan een ernstig verkeersongeval (o.a. door roekeloosheid).

Verkeersovertredingen zijn minder ernstig dan verkeersmisdrijven. Denk hierbij aan een verkeersdeelnemer die een mobiele telefoon vasthoudt, snelheidsovertredingen, bumperkleven of rijden zonder verzekering.

Wegenverkeerswet 

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. Een aantal hoofdlijnen is nader uitgewerkt in een aantal 'Algemene Maatregelen van Bestuur' (AMvB). Een voorbeeld van een dergelijke AMvB is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In het RVV zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn.

Wat biedt Sdu op het gebied van verkeersstrafrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het verkeersstrafrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In OpMaat Strafrecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit Nieuwsbrief Strafrecht, artikelen over de rechtspraktijk uit de TAP en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Strafrecht.

Verkeersstrafrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(148 artikelen)

Uit het archief