In strijd met toezegging dezelfde vermogensbestanddelen bij meerdere personen belast


Samenvatting

Nadat belanghebbende was uitgenodigd en aangemaand tot het doen van aangifte IB over 2012 heeft de inspecteur, wegens het uitblijven van aangiften, ambtshalve een aanslag IB en een verzuimboete opgelegd. Ter zitting van het hof heeft de inspecteur verklaard dat hij aan belanghebbende heeft toegezegd dat de van belanghebbende geheven belasting dient te worden verminderd als de aan belanghebbende toegerekende inkomensbestanddelen bij een ander in de heffing zouden worden betrokken. De inspecteur heeft ter zitting verklaard dat hij er zekerheidshalve voor heeft gekozen de vermogensbestanddelen te belasten bij diverse personen. Ook heeft de inspecteur verklaard dat een veel groter vermogen, waarvan het aan belanghebbende toegerekende vermogen deel uitmaakt, bij anderen in de heffing is betrokken. Gelet op het voorgaande meent het hof dat het inkomen uit sparen en beleggen tot nihil moet worden verminderd. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de inspecteur terecht een verzuimboete heeft opgelegd en dat het bedrag daarvan, nu sprake is van een derde verzuim, passend en geboden is.

(Beroep gegrond.)

Commentaar

Belanghebbende heeft in hoger beroep geen grieven aangevoerd tegen de aanslag. Ook is hij niet ter zitting verschenen. In zoverre kan belanghebbende, op wie in dezen de bewijslast rust (art. 27, lid 1, AWR), derhalve niet hebben doen blijken dat de bestreden uitspraak op bezwaar onjuist is. Toch heeft het hof de uitspraak op bezwaar vernietigd en de aanslag verminderd. Dat doet het hof onder verwijzing naar de verklaring van de inspecteur ter zitting dat de aan belanghebbende toegerekende vermogensbestanddelen ook bij een ander in de heffing zijn betrokken. De inspecteur heeft naar eigen zeggen aan belanghebbende toegezegd dat in…

Verder lezen
Terug naar overzicht