Strijd over verdeling landerijen en melkquotum beslist


Tussen Adam en zijn broer Jacob heeft gedurende een aantal jaren een vof bestaan, die een boerderij met landerijen exploiteerde. De broers waren gezamenlijk eigenaar van de boerderij en de landerijen, ieder voor de helft.

Na het overlijden van Adam op 15 januari 1983 is het hem toekomende aandeel in de eigendom van de boerderij toegescheiden aan zijn echtgenote C.

De vof is eerst op 30 juni 1984 ontbonden. Nadien hebben C en haar zoon Klaas de exploitatie van het bedrijf in de vorm van een nieuwe vof voortgezet…

Verder lezen