Structurering van vastgoedfondsen voor Duitse institutionele beleggers


Duitse institutionele investeerders zijn voor hun investeringen gebonden aan strikte kwantitatieve en kwalitatieve investeringskaders. Zo ook waar het investeringen in Nederlandse vastgoedfondsen betreft. De investeringskaders vormen een lastig te doorgronden materie: ze zijn vastgelegd in diverse wet- en regelgeving, waarvan zowel tekst als interpretatie ook nog aan sterke verandering onderhevig is. Daarnaast speelt een aantal fondsspecifieke fiscale aspecten.

1 Inleiding

Deze bijdrage biedt een korte inleiding in de huidige Duitse wet- en regelgeving die relevant zijn voor een optimale structurering van een Nederlands vastgoedfonds voor Duitse institutionele beleggers. Hiertoe wordt in paragraaf 2 eerst een beknopt overzicht gegeven van de meest voorkomende Duitse vastgoedfondsstructuren. Vervolgens worden in paragraaf 3 t/m 5 de relevante bepalingen van het Versicherungsaufsichtsgesetz, de Anlageverordnung en het Investmentgesetz beschreven. Ten slotte gaat paragraaf 6 in op enige specifieke Duitse fiscale aspecten die verband houden met investeringen door institutionele beleggers in buitenlandse vastgoedfondsen. Het doel van dit artikel is de lezer een beter inzicht te verschaffen in deze complexe materie.

2 Achtergrond: Duitse vastgoedfondsstructuren

Nu de hierna te bespreken wet- en regelgeving voor investeringen in buitenlandse vastgoedfondsen met enige regelmaat teruggrijpt naar vergelijkbare Duitse vastgoedfondsstructuren, volgt hieronder een korte beschrijving van deze structuren: de Kommanditgesellschaft, het Sondervermögen en de G-REIT.

2.1 Sondervermögen

Het voornaamste type vastgoedfonds met ± € 120 mrd belegd vermogen betreft het Immobilien-Sondervermögen, ookwel Offener Immobilienfonds genoemd. 4 Dit FGR-achtig beleggingsfonds wordt gevormd door een beheerder (KAG, Kapitalanlagegesellschaft) en een bewaarder ( Depotbank). Zowel KAG als Depotbank zijn vergunningplichtige entiteiten die onder toezicht van de Duitse regulatoire toezichthouder staan (Bafin, Bundesanstalt für…

Verder lezen
Terug naar overzicht