Structuurregeling zonder coöptatie (2001.11.2086)


Op 19 januari 2001 heeft de SER het advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling voltooid (zie ND 00.35.2306 en 00.52.2457). Belangrijk onderdeel is de verdwijning van het stelsel van ‘gecontroleerde’ coöptatie bij de benoeming van commissarissen. Hoewel het advies een groot aantal belangrijke wijzigingen bevat, beperkt de auteur zich tot een bespreking van de voorgestane afschaffing van de coöptatie. In zijn advies onderschrijft de SER de centrale doelstelling van de structuurregeling om - naast de invloed…

Verder lezen