Studielening is geen studiefinanciering (2000.11.3092)


Uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen zijn niet als buitengewone last aftrekbaar indien het kind recht heeft op studiefinanciering (art. 46.1.a Wet IB).

Volgens de Hoge Raad vormt het recht op een rentedragende lening en een OV-jaarkaart geen studiefinanciering. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat alleen het recht op een basisbeurs de aftrek van onderhoudskosten verhindert. Wel kan de verstrekte OV-jaarkaart ertoe leiden dat het kind minder ‘behoeftig’ is.

HR; 15 december 1999; nr 34746

BelastingMagazine nr 3, maart 2000 blz. 46

Verder lezen