Sturen met water: oplossing voor problemen in veenweidegebieden


STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin in kaart is gebracht hoe vertegenwoordigers van landbouw, natuur en waterbeheer aankijken tegen ‘Sturen met water’. Dit is een concept waarbij grondeigenaren (bijv. via onderwaterdrainage) actief kunnen sturen op grondwaterstanden om bodemdaling tegen te gaan en landgebruik te optimaliseren. Eén ding komt daaruit duidelijk naar voren: de partijen hebben zeer uiteenlopende beelden bij ‘Sturen met Water’: van een uitgekiend effectief systeem van fijnregeling tot een verrommelde polder vol dammen en pompen, met alle voor en nadelen van dien…

Verder lezen
Terug naar overzicht