Subsidering monumenten (1997.51.2484)


Bespreking van de nieuwe regels voor subsidiering van monumenten, die medio 1997 in werking zijn getreden.

Aan de orde komen de restauratie van monumenten (zie ND 97.18.2198), het onderhoudssubsidies voor monumenten en de subsidiering van historische buitenplaatsen. Bij onderhoudssubsidies is het aantal categoriën dat in aanmerking komt voor subsidie vergroot terwijl het subsidiepercentage voor het jaarlijks onderhoud is vastgesteld op 50. Het subsidiepercentage voor historische buitenplaatsen is verlaagd van 80 naar 70. Het beschikbare budget voor deze subsidie is verhoogd van ƒ 50.…

Verder lezen