Subsidies en BTW (1995.3096)


De theorie is duidelijk, zegt Finkensieper, een subsidie is belast met BTW mits er een rechtstreeks verband bestaat tussen de subsidie en een contraprestatie jegens de subsidiegever of wanneer er sprake is van een zogenaamde prijssubsidie als bedoeld in art.11.A.1.a Zesde BTW-richtlijn.

Om een prijssubsidie te kunnen belasten, moet er een rechtstreeks verband bestaan tussen met BTW belaste prestaties aan derden en de subsidie. De subsidiegever betaalt in feite een deel van de prijs voor de prestaties. Is er…

Verder lezen